Αντιμετωπίστε μας +
  • σπίτι πανό
Εργοστάσιο γερανών

Ολόκληρος ο γερανός
Βιομηχανική μονάδα

Σχετικά με τον KuangShan

Γερανοί οικοδόμησης KuangShan Group από το 1984 έτος

Από το 1984, η Lanri υπήρξε και συνεχίζει να είναι επαγγελματίας κατασκευαστής γερανών. Και από το έτος 2002.

Στην KuangShan, δεν πουλάμε μόνο προϊόντα

Βοηθάμε τους πελάτες μας στα στάδια σχεδιασμού, κατασκευής, εγκατάστασης και εκκίνησης, καθώς και έργα ανύψωσης στο πάνω μέρος.

Έργα πελατών