Liên hệ với chúng tôi +
Blog

Vào sáng ngày 24 tháng 12 năm 2018, những lá cờ rực rỡ trong khu tập kết công nghiệp của huyện Trường Xuân đã bay phấp phới. Hơn 100 lời chúc mừng được trưng bày trong gió, và hàng chục máy xúc đã sẵn sàng được lắp đặt. Lễ khởi công “Dự án Khu công nghiệp Sản xuất Thông minh Mỏ Hà Nam” đã được tổ chức tại đây.