Kontaktujte nás +

Naše společnost plně respektuje soukromí svých zákazníků. Abychom zachovali důvěrnost všech informací, které nám poskytnete, důsledně dodržujeme následující zásady ochrany osobních údajů uvedené níže.

Rozsah aplikace zásad ochrany osobních údajů

Pro uživatele webu, aby zadali informace, a server zanechal osobně identifikovatelné informace.

Obsah shromažďování informací

Po odeslání objednávky shromáždím vaše osobní identifikační údaje, včetně jména, e-mailové adresy, PSČ, adresy příjemce, telefonu atd.

Naše společnost může automaticky přijímat a zaznamenávat informace obsažené v protokolu vašeho prohlížeče nebo serveru, mimo jiné včetně vaší IP adresy, informací obsažených v cookies naší společnosti a záznamů webových stránek, které jste navštívili.

Ochrana a použití informací

Výše popsané informace shromážděné naší společností budou použity pro:

 1. Poskytování produktových služeb zákazníkům;
 2. poskytovat zákazníkům produkty, pobídky a distribuční služby;
 3. Poskytování dalších služeb zákazníkům.

Informace uchovávané naší společností týkající se zákazníka budou utajeny, kromě následujících případů:

 1. Souhlasíte se sdílením informací s třetí stranou;
 2. Produkt a služby, které jste požadovali, mohou být nabízeny pouze se zveřejněním vašich informací;
 3. Informace jsou naší společností náležitě zveřejňovány v rámci jejího autorizovaného rozsahu, jak to vyžaduje zákon, na základě objednávky autorizovaným orgánem nebo podle požadavků v soudním řízení;
 4. Pokud je naše společnost ze zákona povinna sdělit informace třetí straně za okolností, kdy naše společnost zjistí porušení podmínek služby nebo jakýchkoli jiných předpisů týkajících se používání produktů a služeb naší společnosti;
 5. Za účelem zachování zájmů zákazníků a veřejnosti v případě nouze;
 6. Jakékoli další okolnosti, kdy naše společnost považuje za nezbytné zveřejnit, sestavit nebo zveřejnit informace o jednotlivci.

Revize zásad ochrany osobních údajů

Naše společnost si vyhrazuje právo revidovat své zásady ochrany osobních údajů.

Kontaktujte nás

Pokud zjistíte, že vaše osobní údaje jsou neoprávněně sděleny nebo si již nepřejete přijímat služby společnosti, nebo v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů jakékoli komentáře nebo návrhy, zašlete prosím e-mail naší společnosti, a to včas.

Všeobecné obchodní podmínky

 1. PODMÍNKY VLÁDY - Tyto podmínky představují konečnou a úplnou dohodu stran a žádné podmínky, které by jakýmkoli způsobem upravovaly nebo měnily zde uvedená ustanovení, nebudou pro naši společnost závazné, pokud nebudou písemně a podepsány a schváleny úředníkem nebo jiná oprávněná osoba v naší společnosti. Dodáním zboží naší společnosti po přijetí nákupní objednávky kupujícího, požadavku na přepravu nebo podobných formulářů obsahujících tištěné podmínky doplňující nebo v rozporu s podmínkami uvedenými v tomto dokumentu nebudou změněny žádné úpravy těchto podmínek. Je-li některá podmínka, ustanovení nebo ustanovení prohlášeno za neplatné soudem s příslušnou jurisdikcí, nemá toto prohlášení nebo držení vliv na platnost žádného jiného ustanovení, ustanovení nebo ustanovení obsaženého v tomto dokumentu.
 2. PŘIJETÍ OBJEDNÁVEK - Všechny objednávky podléhají písemnému ověření ceny autorizovaným pracovníkem naší společnosti, pokud není písemně stanoveno, že bude po stanovenou dobu pevná. Zásilka zboží bez písemného ověření ceny neznamená přijetí ceny obsažené v objednávce.
 3. NÁHRADA - Naše společnost si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění nahradit alternativní produkt stejného druhu, kvality a funkce. Pokud kupující nepřijme náhradu, musí kupující výslovně prohlásit, že žádná náhrada není povolena, když kupující požaduje cenovou nabídku, je-li taková žádost o cenovou nabídku podána, nebo pokud nebyla podána žádná žádost o cenovou nabídku, při zadávání objednávky Naše společnost .
 4. CENA - Uvedené ceny, včetně veškerých přepravních poplatků, jsou platné po dobu 10 dnů, pokud nebudou stanoveny jako pevné pro konkrétní období na základě písemné nabídky nebo písemného přijetí prodeje vydaného nebo ověřeného úředníkem nebo jiným oprávněným personálem naší společnosti. Cena určená jako pevná pro konkrétní období může být naší společností zrušena, pokud je odvolání písemné a je zasláno kupujícímu před tím, než naše společnost obdrží písemné přijetí ceny. přepravní místo. Naše společnost si vyhrazuje právo zrušit objednávky v případě, že prodejní ceny, které jsou nižší než uvedené ceny, jsou stanoveny vládními předpisy.
 5. DOPRAVA - Není-li stanoveno jinak, použije naše společnost svůj úsudek při určování přepravce a směrování. V obou případech naše společnost nenese odpovědnost za zpoždění nebo nadměrné náklady na dopravu vyplývající z jejího výběru.
 6. BALENÍ - Není-li stanoveno jinak, bude naše společnost dodržovat pouze své minimální balicí standardy pro vybraný způsob přepravy. Náklady na veškeré speciální balení, nakládku nebo vyztužení požadované kupujícím uhradí kupující. Veškeré náklady na balení a přepravu speciálního vybavení kupujícího hradí kupující.
Čeština
English Español Português do Brasil Русский Français Deutsch 日本語 한국어 العربية Italiano Nederlands Svenska Polski ไทย Türkçe हिन्दी Bahasa Indonesia Bahasa Melayu Tiếng Việt 简体中文 বাংলা فارسی Pilipino اردو Українська Беларуская мова Kiswahili Dansk Norsk Ελληνικά Čeština